Deprecated: Function _register_skins is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Widget_Base::register_skins() instead. in /home/tesiki/domains/salos.eu/public_html/wp/wp-includes/functions.php on line 5379

Deprecated: Function _register_skins is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Widget_Base::register_skins() instead. in /home/tesiki/domains/salos.eu/public_html/wp/wp-includes/functions.php on line 5379

Vieno tėvo vaikai

Juozo Glinskio drama 

VIENO TĖVO VAIKAI

Režisierė – Jolanta Narbutaitienė

 „Vieno tėvo vaikai“ – tai sudėtingos struktūros Juozo Glinskio pjesė, per Žemgirdų šeimos išlikimo istoriją pasakojanti visos Lietuvos gyvenimą nuo pokario iki nepriklausomybės atgavimo laikų. Scenoje prabėga 43 metai – nuo trėmimų į Sibirą, per ankstyvojo sovietmečio „kolchozų“ tvėrimo laikotarpį iki nepriklausomybės atgavimo ir tremtinių palaikų parvežimo į Lietuvą. Žemgirdų sodyboje, kurioje prabėga keturių kartų gyvenimas, darniai gyvena gyvieji ir mirusiųjų vėlės, sugrįžtančios net iš Sibiro ledynų „kaulelių pašildyti“. Jie kartu išgyvena sudėtingus ir painius herojų gyvenimo vingius ir posūkius, silpnybes ir paklydimus, skausmą ir dramas. Sudėtingos struktūros dramoje atrasime gausybę žanrinės kaitos momentų – nuo tradicinės psichologinės dramos iki absurdo ir fantasmagorijos.

 {gallery}2014/vtv, limit=1,limit_quantity=5{/gallery} 

Juozo Glinskio drama 

VIENO TĖVO VAIKAI

Režisierė – Jolanta Narbutaitienė

„Vieno tėvo vaikai“ – tai sudėtingos struktūros Juozo Glinskio pjesė, per Žemgirdų šeimos išlikimo istoriją pasakojanti visos Lietuvos gyvenimą nuo pokario iki nepriklausomybės atgavimo laikų. Scenoje prabėga 43 metai – nuo trėmimų į Sibirą, per ankstyvojo sovietmečio „kolchozų“ tvėrimo laikotarpį iki nepriklausomybės atgavimo ir tremtinių palaikų parvežimo į Lietuvą. Žemgirdų sodyboje, kurioje prabėga keturių kartų gyvenimas, darniai gyvena gyvieji ir mirusiųjų vėlės, sugrįžtančios net iš Sibiro ledynų „kaulelių pašildyti“. Jie kartu išgyvena sudėtingus ir painius herojų gyvenimo vingius ir posūkius, silpnybes ir paklydimus, skausmą ir dramas. Sudėtingos struktūros dramoje atrasime gausybę žanrinės kaitos momentų – nuo tradicinės psichologinės dramos iki absurdo ir fantasmagorijos.

„Vieno tėvo vaikai“ – tai priminimas mums, jog visi esame vienos šalies, vieno tėvo vaikai, mėtyti ir laužyti baisių istorijos audrų, bet protėvių „gyvastis, įsruvusi į mūsų širdis, srovens per visus laikus, visų laikų vaikus – ir visi būsime nemirtingi“ (J. Glinskis „Vieno tėvo vaikai“).

 {gallery}2014/vtv, limit=1,limit_quantity=5{/gallery}

Parašykite komentarą